Deutsch-Polnisches Kooperationsbüro
 
HOMEKONTAKTDATENSCHUTZIMPRESSUMDeutsch Deutsch
  Wyszukaj

Bürogebäude Warschau


  O nas

  Nasza oferta

 Aktualności

Biuro współpracy

Wiadomości z Polski

Targi

  Newsletteranmeldung

  S-CountryDesk

  Login


 

Newsletter Sierpień 2017


 • Ministerstwo Finansów tworzy portal dłużników
 • Niekorzystne regulacje wpływają na rozwój zielonej energii
 • Rząd przyśpieszy i usprawni wydawanie funduszy UEn
 • Polska może zostać światowym serwerem danych
 • Polska planuje budowę elektrowni atomowej
 • Koniec bezpodstawnych pism w sądach – usprawnienie pracy sądów

 • Ministerstwo Finansów tworzy portal dłużników
  Od początku 2018 r. ma powstać „Rejestr Należności Publicznych”, na którym przedsiębiorcy będą mogli sprawdzić, czy ich kontrahent płaci ZUS, podatki, oraz inne opłaty, w tym mandaty. Trafią do niego dłużnicy, których zaległości przekraczają 5 tysięcy złotych. Rejestr ma jednocześnie zwiększyć bezpieczeństwo w kontaktach biznesowych oraz zmotywować dłużników do dobrowolnej zapłaty, bez wszczynania egzekucji.

  Źródło: Rzeczpospolita, 23 sierpnia 2017

  Niekorzystne regulacje wpływają na rozwój zielonej energii
  Ubiegłoroczne nowelizacje ustaw o zielonej energii mocno wpływają na spadek jej opłacalności. Ministerstwo Energii próbuje odwrócić część zapisów kolejną nowelizacją, ale drastyczne zmiany legislacyjne rujnują zaufanie do rynku energii ze źródeł odnawialnych. Dodatkowo istnieje realna groźba, że Polska nie spełni celu na 2020 rok, co wiąże się z konfrontacją z Unią Europejską.

  Źródło: Rzeczpospolita, 17 sierpnia 2017

  Rząd przyśpieszy i usprawni wydawanie funduszy UE
  Polska usprawni przepisy wydawania dotacji unijnych, skróci terminy, oraz wprowadzi instytucję Rzecznika Funduszy Europejskich, który będzie miał wpływ na proces wykorzystywania funduszy europejskich.

  Quelle: Dziennik Gazeta Prawna, 11.-13. August 2017

  Polska może zostać światowym serwerem danych
  Na terenie Polski powstaje coraz więcej serwerowni, które spełniają światowe standardy oraz świadczą usługi przechowywania i przetwarzania danych dla międzynarodowych koroporacji m.in. z Niemiec, Francji i Angli. O ile Francja stoi na stanowisku, że dane wytwarzane w danym kraju, powinny być też tam przetrzymywane, to Niemcy prowadzą dyskusję na temat lokalizacji danych.

  Źródło: Rzeczpospolita, 10 sierpnia 2017

  Polska planuje budowę elektrowni atomowej
  Polska planuje budowę elektrowni atomowej z reaktorem o mocy 1000 Megawatt, którego koszt wyniesie około 16 mld zł. Trwają właśnie prace wewnątrzresortowe nad aktualizacją programu polskiej energetyki jądrowej. Po ich zakończeniu do końca 2017 roku Radzie Ministrów zostanie przedstawiony dokument, wtedy zapadnie ostateczna decyzja. Japonia oraz Chiny prowadzą już rozmowy ze stroną Polską odnośnie kupna ich technologii.

  Źródło: www.money.pl, 8 sierpnia 2017

  Koniec bezpodstawnych pism w sądach – usprawnienie pracy sądów
  Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro planuje wzmocnić rolę sędziów i wprowadzić przepisy, które wyeliminują wnoszenie do sądów bezpodstawnych pism. Zmiany te mają polegać na wprowadzeniu do Kodeksu Prawa Cywilnego instytucji nadużycia prawa procesowego. W ten sposób powstanie skuteczne narzędzie do wyeliminowania sądowych pieniaczy i odciążenia zajmowaniem się bezpodstawnymi pozwami.

  Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 7 sierpnia 2017
 

Kursy wymiany walut

Stopa inflacji
2,0 % marzec 2017

PKB
+5,10 % IV kwartał 2017

Stopa referencyjna
1,50 %

Stopa lombardowa
2,50 %

Redyskonto weksli
1,75 %

Stopa depozytowa
0,50 %

Die Informationen wurden nach sorgfältiger Prüfung zusammengestellt. Das Kooperationsbüro übernimmt keine Haftung für entstandene Schäden.